Phòng GD Vân Canh GDDT Vân canh
Thứ sáu, 25/06/2021 - 11:51|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Phan Long Hợp
Họ và tên Phan Long Hợp
Ngày tháng năm sinh 28/03/2020
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Email hoppl@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chỉ đạo chuyên môn Mầm non, Tiểu học và THCS