Phòng GD Vân Canh GDDT Vân canh
Thứ sáu, 25/06/2021 - 11:42|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Phạm Minh Chấn
Họ và tên Phạm Minh Chấn
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng GD&ĐT Vân Canh
Trình độ Đại học
Email chanpm@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chỉ đạo chung