SttĐơn vị trườngThư công vụ
1Mầm non Canh Vinhmncvinh@vancanh.binhdinh.gov.vn
2Mẫu giáo Canh Hiệpmgchiep@vancanh.binhdinh.gov.vn
3Mẫu giáo Canh Hiểnmgchien@vancanh.binhdinh.gov.vn
4Mẫu giáo Canh Hòamgchoa@vancanh.binhdinh.gov.vn
5Mầm non Thị trấn Vân Canhmnthitran@vancanh.binhdinh.gov.vn
6Mẫu giáo Canh Thuậnmgcthuan@vancanh.binhdinh.gov.vn
7Mẫu giáo Canh Liênmgclien@vancanh.binhdinh.gov.vn
8Tiểu học số 1 Canh Vinhths1cvinh@vancanh.binhdinh.gov.vn
9Tiểu học số 2 Canh Vinhths2cvinh@vancanh.binhdinh.gov.vn
10Tiểu học Canh Hiệpthchiep@vancanh.binhdinh.gov.vn
11Tiểu học số 1 Thị trấnths1ttran@vancanh.binhdinh.gov.vn
12Tiểu học số 2 Thị trấnths2ttran@vancanh.binhdinh.gov.vn
13Tiểu học Canh Thuậnthcthuan@vancanh.binhdinh.gov.vn
14Tiểu học Canh Hòathchoa@vancanh.binhdinh.gov.vn
15Tiểu học Canh Liênthclien@vancanh.binhdinh.gov.vn
16Trung học cơ sở Canh Vinhthcscvinh@vancanh.binhdinh.gov.vn
17Tiểu học và Trung học cơ sở Canh Hiểnththcschien@vancanh.binhdinh.gov.vn
18Trung học cơ sở Thị trấnthcsttran@vancanh.binhdinh.gov.vn
19Trung học cơ sở Bán trú Canh Thuậnthcsbtcthuan@vancanh.binhdinh.gov.vn
20Phổ thông dân tộc Bán trú Canh Liênptdtntclien@vancanh.binhdinh.gov.vn