• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Trình
Chuyên viên tiểu học Nguyễn Ngọc Trình
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Email trinhnn@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giúp lãnh đạo quản lý và tham mưu lĩnh vực giáo dục tiểu học, phụ trách công tác PCGD tiểu học.