• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu
Chuyên viên Mầm non Nguyễn Thị Thu
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Email thunt@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giúp lãnh đạo quản lý và tham mưu lĩnh vực giáo dục mầm non, mẫu giáo