• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tá Quan
Chuyên viên CSVC - CNTT Nguyễn Tá Quan
Giới tính Nam
Email quannt@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách