• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Lê Quốc Thái
Chuyên viên Đoàn Đôi - TDTT Lê Quốc Thái
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Email thailq@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách