• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Ánh Nguyệt
Chuyên viên tiếng Anh Hồ Thị Ánh Nguyệt
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Email nguyethta@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn tiếng Anh, văn phòng điện tử