• :
 • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
 • Nguyễn Xuân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Email:
   thanhnx@vancanh.binhdinh.gov.vn
 • Nguyễn Đình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên khảo thí - kiểm định CLGD, kiểm tra nội bộ
  • Email:
   minhnd@vancanh.binhdinh.gov.vn
 • Hồ Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tiếng Anh
  • Email:
   nguyethta@vancanh.binhdinh.gov.vn
 • Nguyễn Tá Quan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên CSVC - CNTT
  • Email:
   quannt@vancanh.binhdinh.gov.vn
 • Lê Quốc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Đoàn Đôi - TDTT
  • Email:
   thailq@vancanh.binhdinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng
  • Email:
   maintt@vancanh.binhdinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm non
  • Email:
   thunt@vancanh.binhdinh.gov.vn
 • Nguyễn Ngọc Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tiểu học
  • Email:
   trinhnn@vancanh.binhdinh.gov.vn
 • Võ Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Email:
   havt@vancanh.binhdinh.gov.vn