• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Minh Hoài
Họ và tên Trần Thị Minh Hoài
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Email hoaittm@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách