• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục Vân Canh
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tố Mai
Chuyên viên tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng Nguyễn Thị Tố Mai
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Email maintt@vancanh.binhdinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách